جزوه آموزشی هندسه آزمون YOS

آموزشگاه میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

جزوه آموزشی هندسه آزمون YOS

مجموعه سوالات طبقه بندی شده هندسه آزمون YOS

جزوه آموزشی هندسه آزمون YOS

آموزشگاه میرابی به مدیریت دکتر میرابی انواع جزوات و نمونه سوالات آزمون های استاندارد را گردآوری نموده است.

این جزوه شامل ۱۲۶ صفحه است و با دقت و موشکافی در آبانماه ۹۹ توسط دکتر میرابی تالیف شده است.

قضایا و نکات مورد نیاز برای آزمون شرح داده است و اثبات شده است تا متقاضی بدون نیاز به حفظ کردن، به عمق مطالب پی ببرد.

به داوطلبانی که قصد گرفتن نمره کامل در آزمون یوس را دارند توصیه میشود فصل آخر این جزوه را حتما بخوانند و مسائل آن را خودشان مجددا حل کنند.

نمونه ای ۲۸ صفحه ای از این جزوه را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

دانلود جزوه آموزشی هندسه آزمون YOS

سوالات طبقه بندی شده هندسه آزمون YOS

جزوه آموزشی ریاضی آزمون YOS

جزوه آموزشی هوش آزمون YOS

دانلو جزوات آموزشی با بهترین کیفیت

دانلود جزوه آموزشی ریاضی آزمون SAT

دانلود جزوه آموزشی ریاضی آزمون GRE

بانک سوالات طبقه بندی شده هندسه آزمون YOS

سوالات ریاضی آزمون YOS پیشرفته

سوالات هندسه طبقه بندی شده آزمون YOS با پاسخ تشریحی

سوالات طبقه بندی شده هندسه آزمون SAT

دانلود جزوه آموزشی ریاضی آزمون YOS

دانلود نمونه سوالات طبقه بندی شده ریاضی آزمون YOS با پاسخ تشریحی

دانلود نمونه سوالات طبقه بندی شده هوش آزمون YOS با پاسخ تشریحی

دانلود جزوه آموزشی هوش آزمون YOS

تدریس خصوصی تضمینی آزمون YOS

کلاس آمادگی آزمون YOS

دانلود جزوه آموزشی هندسه آزمون YOS

سوالات طبقه بندی شده ویژه آمون GRE

تدریس خصوصی ویژه آزمون SAT

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس ترکیه

بانک سوالات ریاضی آزمون یوس

بانک سوالات هندسه- دانلود جزوه آموزشی هندسه آزمون YOS

سوالات طبقه بندی شده ریاضی هندسه و هوش آزمون YOS

دانلود جزوه آموزشی هوش آزمون YOS

دانلود جزوه آموزشی ریاضی آزمون YOS

دیدگاه کاربران ...