ثبت شکایت

کاربر محترم: در صورت مشاهده تخلف در رابطه با فعالیت فروشگاه های اینترنتی و در جهت اطلاع رسانی و ارجاع امر به مراجع ذیصلاح قانونی , هر گونه اطلاعات موثر در خصوص نوع تخلف فروشگاه های اینترنتی را با تکمیل این فرم ارسال فرمایید .